Go to top

AVIS LEGAL

OBJECTE

Vinitorwinegroup SL posa a la seva disposició les polítiques legals del portal web per les quals ens regim.

Navegar pel nostre portal, suposa l’acceptació en la seva totalitat sense objecció d’aquestes polítiques.

Aquest portal (pàgina web) és titularitat de Vinitorwinegroup SL, amb les següents dades d’identificació:

DIRECCIÓ: C / Santa Eugènia 64/1 – 17005 – Girona

REGISTRE MERCANTIL: de Girona, Tom 3120, Llibre 1, Secció 8, Foli 120, Full 61575

CIF: B55280077

DADES DE CONTACTE: E-mail: [email protected]

EDAT I EL CONSUM D’ALCOHOL

Encara que en el portal web de Vinitorwinegroup SL no és possible adquirir de forma directa begudes alcohòliques, com a mesura de protecció al menor indiquem:

Per accedir a la nostra pàgina web i el seu contingut és necessari tenir l’edat mínima legal per al seu consum d’alcohol en funció de la normativa vigent al seu país.

En qualsevol cas, li recomanem un consum responsable de begudes alcohòliques. L’informem de l’existència del programa de consum responsable: www.wineinmoderation.eu

Si en el seu país està prohibit el consum d’aquest tipus de begudes, li preguem que abandoni aquest web.

 

IMATGES I MARQUES

Les marques dels Vins i Cellers, així com els elements gràfics de disseny representades, són propietat de cada un dels cellers titulars.

Està totalment prohibida la seva utilització sense un consentiment exprés per la nostra part o per part del celler propietària de la titularitat.

Respecte al portal web, i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elementosque3 en ella puguin existir.

En cap cas l’accés o navegació al nostre web, implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial per ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Es posa en coneixement dels usuaris que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, sense la nostra autorització expressa i per escrit, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

Vinitorwinegroup SL disposa de l’autorització necessària per fer ús de les imatges pertanyents a terceres cellers els productes són exposats al nostre portal web.

CONDICIONS D’ACCÉS I NAVEGABILITAT

L’accés a la nostra pàgina web, té caràcter lliure i gratuït. L’usuari realitzarà un ús lícit dels serveis de la present web, d’acord amb aquestes condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l’ordre públic així com les bones pràctiques generalment acceptades a Internet.

L’usuari garanteix que la informació facilitada a través dels formularis de contacte inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta i veraç.

Serà exclusiva de l’usuari la comunicació immediata de qualsevol modificació que pugui donar-se en la informació subministrada.

L’usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquest web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquest web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquesta web; realitzar accions a través dels serveis inclosos en aquesta web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, secrets industrials, compromisos contractuals, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

RESPONSABILITATS I GARANTIES

Vinitorwinegroup SL ha adoptat les mesures tant tècniques com organitzatives, dins les nostres possibilitats que permeten el correcte funcionament del web, incloent l’absència de virus i components nocius.

No obstant això, vostè accepta i entén que Internet és un mitjà no segur al 100% per la qual cosa no ens fem responsables de la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis publicats, de l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer, de l’absència de virus i / o altres components nocius, de la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’han adoptat ni els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del lloc web.

L’Usuari serà l’únic responsable davant tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom, així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis d’aquesta web.

Reservat el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la nostra pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquestes actuacions.

Els enllaços a altres pàgines web que poguessin existir poden portar-lo a llocs web sobre els quals Vinitorwinegroup SL no assumeix cap responsabilitat, en no existir control sobre els mateixos, sent la seva finalitat, informar a l’usuari d’altres fonts d’informació, de manera que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

Tampoc ens responsabilitzem de l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al web. En conseqüència no garantim que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

Vinitorwinegroup SL es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, les presents condicions generals d’accés i podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes o siguin necessàries en el lloc web,

S’entenen com a vigents, les condicions legals que estiguin publicades en el moment en què vostè accedeix a la nostra pàgina web de manera que recomanem accedir-hi cada vegada que visiti la pàgina web.

COOKIES

Vinitorwinegroup SL, declara que utilitza programes tipus Analytics de recollida d’informació no identificativa per analitzar i millorar l’experiència de les persones que visiten la pàgina web. Consulteu la nostra: Política de cookies.

Protecció de dades

Vinitorwinegroup SL compleix amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, pot consultar la nostra política aquí: Política de Privacitat.

COMPETÈNCIA JURIDICA

Les relacions establertes entre Vinitorwinegroup SL i l’usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.

En cas de conflicte, l’usuari, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.